Posterji
 sreda, 8. 10. 2014 četrtek, 9. 10. 2014

18:00-19:30

Posterska sekcija / Poster session: P1

Steklena dvorana

ime sekcije

Geološka dediščina in geoturizem / Geological heritage and geotourism

P1-01

Katarina Fuchs

Prilagoditev geoloških vsebin ranljivim skupinam v muzeju

P1-02

Jernej Jež, Miloš Bavec, Matevž Novak, Bogdan Jurkovšek, Tea Kolar-Jurkovšek, et al.

Apnenec kot skupni imenovalec naravne in kulturne dediščine vzdolž kraške obale Jadranskega morja – projekt RoofOfRock

P1-03

Nina Rman, Mojca Bedjanič, Mojca Gorjup Kavčič, Matija Križnar, et al.

Geološke zbirke v slovenskih srednjih šolah

P1-04

Jasenka Sremac, Morana Hernitz-Kučenjak, Marija Bošnjak

Academician Vanda Kochansky-Devidé - Facing 100th birth anniversary

P1-05

Tadeja Šubic, Irena Mrak, Matevž Novak

Sodobni prikaz geodiverzitete v Dovžanovi soteski ob 25. obletnici naravnega spomenika: »Da tujek ne pokvari naravnega bisera«

ime sekcije

Geomorfologija / Geomorphology

P1-06

Tomislav Popit, Timotej Verbovšek, Andrej Šmuc, Adrijan Košir, Žiga Kokalj, et al.

Geomorfološka karta kvartarnih paleoplazov na območju Rebrnic

P1-07

Nadja Zupan Hajna

Zaznavanje geologije in njenega vpliva na oblikovanosti kraškega reliefa nad Postojnsko in Planinsko jamo s pomočjo LiDAR posnetkov

ime sekcije

Mineralne surovine in tehnična mineralogija / Mineral resources and technical mineralogy

P1-08

Bojan Ambrožič, Miha Jeršek, Breda Mirtič, Sašo Šturm

Možnosti uporabe tehnike fokusiranega ionskega curka (FIB) v geologiji

P1-09

Orce Spasovski, Daniel Spasovski

Alluvial Gold Occurrences in Macedonia

ime sekcije

Mineralogija in petrologija / Mineralogy and petrology

P1-10

Špela Kozole, Nina Zupančič

Klasifikacija temnih žilnin pohorskega magmatskega masiva

P1-11

Maja Plaskan, Sabina Kramar, Miha Jeršek

Kristali kalcita iz Liboj

ime sekcije

Paleontologija / Paleontology

P1-12

P1-13

Katica Drobne, Vlasta Ćosović, Johann Hohenegger, Antonino Briguglio, et al.

MicroXCT_400 tomografski posnetki in film recentnih in fosilnih primerkov notranje structure hišic rodu Sphaerogypsina Galoway, 1933

P1-14

Rok Gašparič, Matúš Hyžný

Novo opisani rak Munidopsis palmuelleri iz srednjemiocenskih plasti severovzhodne Slovenije

P1-15

Tea Kolar-Jurkovšek, Bogdan Jurkovšek, Valerij Ja. Vuks, Hazim Hrvatović, et al.

Spodnjetriasni ploščasti apnenci in njihov pomen pri obnovi mesta Jajce (srednja Bosna)

P1-16

Matija Križnar, Rok Gašparič, Robert Lorencon, Davorin Preisinger, Damjan Zupančič

Evidentiranje novih najdišč in najdb eocenskih rakov (Decapoda, Brachyura) slovenske in hrvaške Istre ter kvarnerskih otokov

P1-17

Tanja Lukežič, Martina Stupar

Nahajališča fosilov v eocenskem flišu Goriških Brd

P1-18

Jasenka Sremac, Bogdan Jurkovšek, Dunja Aljinović, Tea Kolar-Jurkovšek

Upper Permian (Lopingian) sponges of the Vojsko plateau (Slovenia)

P1-19

Marina Vesel-Lukić, Valentina Hajek-Tadesse, Marijan Poljak

Paleoekologija zgornjemiocenskih ostrakodov profila Bizeljsko

ime sekcije

Sedimentologija in stratigrafija / Sedimentology and stratigraphy

P1-20

Dunja Aljinović, Tea Kolar-Jurkovšek, Bogdan Jurkovšek, Duje Smirčić, et al.

The Early Triassic epeiric ramp depositional sequence in the Dinarides

P1-21

Nina Caf, Vasja Mikuž, Matija Križnar, Miloš Bartol, Luka Gale

Sedimentološka, paleontološka in stratigrafska analiza profila Osek pri Sv. Trojici v Slovenskih Goricah

P1-22

David Gerčar, Ajda Koceli,  Andreja Jurak, Boštjan Rožič

Sedimentološki profil karnijskih klastitov pri Lesnem Brdu

P1-23

Špela Gregorin, Astrid Švara, Nina Grom , Boštjan Rožič

Sedimentološke in geokemične značilnosti eocenskega fliša na območju Debelega rtiča

P1-24

Barbara Karničnik, Luka Gale

Sedimentološka analiza spodnje- in srednjejurskih koralnih grebenov na območju Krima, osrednja Slovenija

P1-25

Tjaša Kresnik, Jerneja Vrečko, Petra Vrhovnik, Tomislav Popit

Pliocenski rečni sedimenti v peskokopu Kuštanovci na Goričkem

P1-26

Tomislav Popit, Boštjan Rožič, Timotej Verbovšek, Luka Gale, Tihomir Marjanac, et al.

Kvartarni fluvialno-hudourniški sedimenti na območju kampa Škrila pri Stari Baški na otoku Krku

P1-27

Jan Udovč, Andrej Novak, Andrej Šmuc

Zgornjeoligocensko podmorsko klastično in vulkansko zaporedje kamnoloma Zagaj, Rogaška Slatina

ime sekcije

Strukturna geologija / Structural geology

P1-28

Logan Cline, Michael Cline, Miloš Bavec, Marijan Poljak, Igor Rižnar, Sally Lowock

Pliocene and Quaternary Incision Rates for the Sava River: Implications for Tectonic Deformation in Krško Basin, Slovenia

P1-29

Petra Jamšek Rupnik, Lucilla Benedetti, Adrien Moulin, Jure Atanackov, et al.

Geomorfološke, geokronološke, geofizikalne in paleoseizmološke raziskave Vodiškega preloma v Ljubljanski kotlini

P1-30

Blaž Vičič, Marko Vrabec

Nariv Velike planine